Dengan Kerjasama Cool Mum Super Dad

SEMINAR PERCUMA

Basic of Parenting, Be A Cool Mum & SuperDad

Ini adalah satu siri program pembangunan keluarga yang dijalankan oleh Yayasan Kebajikan At-Tibyan & kerjasama PUSPANITA Pahang. Program ini bertujuan untuk memberi panduan dan sokongan kepada ibu bapa muda dalam memahami dan melaksanakan peranan mereka sebagai ibu dan bapa yang berkesan. Melalui program ini, peserta akan mempelajari prinsip-prinsip asas keibubapaan yang sihat serta memupuk keupayaan untuk menjadi ibu dan bapa yang positif dan berpengaruh dalam pembentukan personaliti anak-anak.

Image

Kenapa ini Penting ?

 1. Penyediaan Pengetahuan Asas Keibubapaan:
  Program ini memberi pengetahuan asas yang penting tentang keibubapaan kepada peserta, termasuk cara menghadapi cabaran dan tanggungjawab sebagai ibu dan bapa muda.

 2. Peningkatan Kemahiran Beribubapa:
  Peserta akan mendapatkan kemahiran praktikal dalam beribubapa, termasuk kaedah berkomunikasi yang efektif, menguruskan emosi, dan memberi disiplin positif kepada anak-anak.

 3. Sokongan Emosi dan Kumpulan Sokongan:
  Program ini menyediakan platform untuk berinteraksi dengan ibu bapa muda lain, membolehkan peserta berkongsi pengalaman, menyokong satu sama lain, dan mendapatkan inspirasi dalam menjalani peranan keibubapaan.

 4. Memahami Perkembangan Anak:
  Peserta akan memahami tahap-tahap perkembangan anak dan bagaimana memberikan sokongan yang sesuai untuk membantu anak berkembang dengan baik dari segi fizikal, emosi, dan sosial.

 5. Menjadi Model Peranan yang Positif:
  Program ini membantu peserta menjadi ibu dan bapa yang positif, memberikan contoh teladan kepada anak-anak dan membina hubungan keluarga yang mesra dan penyokong.

Siapa yang harus ikut?

 • Ibu bapa muda yang baru memulakan peranan keibubapaan.

 • Ibu bapa yang ingin meningkatkan kemahiran dalam beribubapa dan belajar bagaimana memberikan kasih sayang dan perhatian yang seimbang kepada anak-anak.

 • Ibu bapa yang ingin memahami perkembangan anak secara lebih mendalam dan memberi sokongan yang sesuai kepada anak-anak semasa menghadapi cabaran perkembangan.

 • Ibu bapa yang ingin mencari kumpulan sokongan untuk berinteraksi dengan ibu bapa muda lain, berkongsi pengalaman, dan memberi sokongan dalam perjalanan keibubapaan.

 • Ibu bapa yang ingin memberikan impak positif dalam hidup anak-anak dan membina hubungan keluarga yang harmoni dan bahagia.
Image

PERCUMA ! Sertai Seminar Smart Parenting

Young Parenting Series 1 : Basic of Parenting, Be A Cool Mum & SuperDad