Campaigns

Back to School 2023

Program “Back to School” merupakan satu program amal komuniti tahunan bertujuan untuk membantu persediaan pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan khasnya dikalangan ASNAF untuk kembali ke sekolah. Melalui program ini, pihak Yayasan Kebajikan At-Tibyan bersama rakan penaja bersama-sama membantu pelajar-pelajar yang terpilih untuk menyediakan kelengkapan persekolahan sebelum sesi persekolahan baru 2023 pada Mac ini.